City Life Church Den Helder

Fiscaalnummer (RSIN):

800526788

Contactgegevens:
Annie Romein-Verschoorlaan 11
1784 NZ Den Helder
E-mail: info@clcdenhelder.nl

Kerkgenootschap City Life Church Den Helder is onderdeel van City Life Church Nederland en is opgericht op 10 januari 2010. De kerk is een ANBI geregistreerde organisatie. De voordelen van de ANBI status zijn dat giften (zoals tienden en offers) voor de gevers aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. ANBI-instellingen hoeven over ontvangen giften en legaten geen schenk-of erfbelasting te betalen.

Wie zijn wij?

City Life Church Den Helder is als zelfstandige kerk onderdeel van CLC Nederland en België. Dit houdt in dat wij financieel- en bestuurlijk onafhankelijk zijn.  We worden wel geacht de visie van CLC Nederland te onderschrijven. CLC Den Helder is een zogenaamde “dochtergemeente” van CLC Den Haag, een kerk met rond de 1.500 leden. CLC Nederland en België bestaat momenteel uit twaalf kerken door heel Nederland en België. City Life Church Den Helder is een groeiende kerk en een kerk voor alle generaties.

Leiding & bestuur

Het bestuur van City Life Church wordt momenteel gevormd door een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een aantal bestuursleden, genaamd “kernteam”. Het kernteam is bevoegd beslissingen te nemen.

Dhr. A. Blonk heeft de rol van voorganger (pastor) en is eindverantwoordelijke in de kerk.

CLC Den Haag geldt voor CLC Den Helder als voorbeeld en speelt een coachende, inspirerende rol in de kleur en cultuur als kerk.

Voor vragen, geschillen, coaching en advies wenden we ons tot CLC Den Haag.
Qua financiën en verantwoordelijkheid is CLC Den Helder autonoom.

Doelstelling

Als kerk streven wij ernaar de persoonlijke gezondheid en groei van de mensen die de kerk bezoeken te bevorderen. We zijn voortdurend op zoek naar wegen om in staat te zijn hulp en ondersteuning te bieden die wordt gegeven aan mensen binnen de kerk. Daarnaast hebben we een belangrijke stap voorwaarts gemaakt in het helpen van mensen in nood in onze stad en wereldwijd.

Beleidsplan en finaciële verantwoording:

Beleidsplan City Life Church Den Helder 2020

Financiële verantwoording 2020