ANBI

Wie zijn wij?

City Life Church Den Helder is als zelfstandige kerk onderdeel van CLC Nederland. 
Dit houdt in dat wij financieel- en bestuurlijk onafhankelijk zijn.  We worden wel geacht de visie van CLC Nederland te onderschrijven. CLC Den Helder is een zogenaamde “dochtergemeente” van CLC Den Haag, een kerk met rond de 1.500 leden. CLC Nederland bestaat momenteel uit zeven kerken door heel Nederland.
Naast het eigen CLC netwerk is CLC Nederland weer aangesloten bij het wereldwijde netwerk van Hillsong Church, een sterk groeiend kerkgenootschap wereldwijd met meer dan 100.000 leden.
City Life Church Den Helder is een groeiende kerk. Het is een kerk voor alle generaties. Het ledental is per 1 oktober 2015 192 personen en heeft de volgende leeftijdsopbouw:

 • 0-10 jaar: 45 (23%)
 • 11-20 jaar: 57 (30%)
 • 21-30 jaar: 22 (12%)
 • 31-40 jaar: 21 (11%)
 • 
41-50 jaar: 26 (13%)
 • 50+ jaar:  21 (11%)

Het bestuur van City Life Church wordt momenteel gevormd door een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een tiental bestuursleden, genaamd “kernteam”. Het kernteam is bevoegd beslissingen te nemen.

 

Visie

Een grote, groeiende, inspirerende kerk bouwen waar generaties Jezus, Zijn Gemeente en
de Bijbel leren kennen en liefhebben. Een aantrekkelijk en gepassioneerd thuis waar God graag werkt te midden van Zijn volk. Waar mensen door vernieuwd denken veranderd leven in Gods beloften en groeien in liefde, leiderschap en invloed, zowel in Gods Huis als op elk ander gebied in de wereld rondom ons.

De 7 waarden van City Life Church zijn:

 1. We leven voor Gods doel.
 2. 
We zijn relationeel en persoonlijk in alles wat we doen.
 3. We dienen vanuit overvloed.
 4. We hebben een excellente houding.
 5. We zijn vrijgevig.
 6. We nemen verantwoordelijkheid.
 7. We gaan mee met ‘the flow’.

 


Doelstelling

Als kerk streven wij ernaar de persoonlijke gezondheid en groei van de mensen die de kerk bezoeken te bevorderen. We zijn voortdurend op zoek naar wegen om in staat te zijn hulp en ondersteuning te bieden die wordt gegeven aan mensen binnen de kerk.
Daarnaast hebben we een belangrijke stap voorwaarts gemaakt in het helpen van mensen in nood in onze stad en wereldwijd.

 

Beleidsplan en finaciele verantwoording:

Beleidsplan City Life Church Den Helder 2020

Financiële verantwoording 2020